Vragen? Bel uw huisarts

HomepageGoede zorg voor ouderen

Veel ouderen vinden het prettig om zo lang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving, te blijven wonen. Wel kan het ouder worden beperkingen en zorgen geven.

Deze website is bedoeld om ouderen en de mensen die om hen heen staan te informeren over veel voorkomende vragen en problemen.

Tevens vindt u informatie wanneer en op welke wijze u hulp kunt ontvangen van de zorgaanbieders in Hoogeveen.

Stap 1: Problemen herkennen en opmerken

De meeste ouderen krijgen ondersteuning van mantelzorgers. We denken hierbij aan de partner, kinderen, buren en bekenden. Samen met verzorgenden en verpleegkundigen van thuiszorgorganisaties merken zij vaak als eerste problemen en achteruitgang in de gezondheid op.

Bovenaan de website staan problemen die veel bij ouderen voorkomen. Het is niet altijd gemakkelijk, maar wel belangrijk om problemen en beperkingen bespreekbaar te maken. Hoe eerder er naar hulp en zo mogelijk naar oplossingen gezocht kan worden, hoe beter het is.

Stap 2: Problemen verder onderzoeken

Wanneer een of meerdere van bovenstaande problemen zich voordoen, kan door klikken op het desbetreffende probleem meer informatie verkregen worden. Aan de hand van vragen en soms ook testjes wordt het probleem beter in kaart gebracht.

Stap 3: Probleem aanpakken en zoeken naar passende hulp

Bij elk van de genoemde problemen staan links naar websites van zorgaanbieders. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden om een probleem aan te pakken. Het is belangrijk om zo, samen en in overleg met de betrokkenen, te zoeken naar haalbare oplossingen en mogelijkheden.