Vragen? Bel uw huisarts

Test voor ondervoeding

De stuurgroepondervoeding heeft met subsidie van het ministerie van VWS een screeningsinstrument gemaakt: de SNAQ65+.

Klik hier voor deze test.