Vragen? Bel uw huisarts

Wie is uw contactpersoon?

Als huisartsen weten we graag wie uw contactpersoon is voor de huisartsenpraktijk.

De contactpersoon kan degene zijn met wie u getrouwd bent, een kind, maar ook een goede buurvrouw of vriend.

De contactpersoon kan op verschillende manieren behulpzaam zijn:

Zij kan samen met u uw gezondheid in de gaten houden:

            Gaat dit nog vanzelf over of is het beter om toch naar de dokter te gaan?

Hij kan u helpen om afspraken en controles te helpen onthouden:

            Wanneer bent u nu voor het laatst voor uw suikerziekte bij de praktijkondersteuner geweest?

Zij kan ook mee naar het spreekuur, zodat ze mee kan luisteren en onthouden wat de dokter heeft gezegd.

            De dokter dacht dat het beter instellen van de rollator helpt tegen de rugpijn.

Hij kan u helpen om verdere onderzoeken te laten doen:

Zal ik u nu voor de longfoto naar het ziekenhuis brengen en morgen langskomen om het plasje naar de praktijk te brengen?

Als u dat goed vindt, mag ze ook rechtstreeks naar de praktijk bellen. Liever hebben we dat ze dat eerst met u overlegt.

            Dokter, wil u eens thuis op  visite komen, want het lijkt wel of ze steeds vaker in de war is.

Hij kan voor u spreken op het moment dat u zelf niet in staat bent om duidelijk te maken wat u wil.

Ze heeft altijd gezegd dat ze bij een grote beroerte geen sondevoeding wil om weken in coma te liggen.

 

U kunt uw wensen betreffende het levenseinde ook schriftelijk aan ons kenbaar maken. Kijk eens op www.knmg.nl/sprekenoverlevenseinde.

 

De communicatie tussen de contactpersoon en de praktijk:

De contactpersoon kan aan uw patiëntendossier toegevoegd worden met naam en telefoonnummer.
In situaties waarin u behoorlijk ziek bent en er veel overleg nodig is met thuiszorg, dokter of apotheker kan de contactpersoon of mantelzorger ook meepraten.
Het overleg kan telefonisch gaan, maar ook via de computer. 

Het EGPO:
Uzelf of de contactpersoon heeft de mogelijkheid om digitaal met de huisartsenpraktijk en ook met anderen zoals thuiszorg, fysiotherapeut, welzijnswerk, ziekenhuis of ergotherapeut te overleggen. We gebruiken daar een beveiligd programma voor: het EGPO (Electronisch Gestructureerd Patiënten Overleg). In het EGPO is ruimte voor: emailverkeer, kern- en belevingswaarden, kernteam, zorgplan en het doorgeven van metingen.  Het EGPO kan ook gebruikt  worden door de wijkverpleegkundige en huisarts om snel met elkaar te overleggen. Kijk voor meer informatie over op www.egpo.nl.