Vragen? Bel uw huisarts

Problemen met ongewild urineverlies (incontinentie)

Incontinentie is een veel voorkomend probleem, met name bij ouderen en in het bijzonder bij vrouwen. Maar ook steeds meer mannen hebben last van incontinentie. Toch zijn er nog veel mensen met incontinentie die zich daarvoor schamen. Zij zoeken daarom geen medische hulp. Veel ouderen met incontinentie denken dat er toch niets aan te doen is. Vrouwen hebben doorgaans weinig moeite met het gebruik van incontinentiemateriaal, mannen zijn eerder geneigd hun activiteitenpatroon aan te passen. Zij gaan bijvoorbeeld minder de deur uit.

Wat is incontinentie?

De nieren filteren afvalproducten uit het bloed tot urine, deze urine komt via de urineleiders in de blaas terecht.
Als de hoeveelheid urine in de blaas groot genoeg is, voelt u aandrang tot plassen. Door de sluitspier te ontspannen en de blaas samen te trekken, kan de urine via de urinebuis het lichaam verlaten.

Bij incontinentie verliest u onvrijwillig urine. Het is geen ziekte, maar een symptoom dat verschillende oorzaken kan hebben. Op elke leeftijd kunt u ermee te maken krijgen. Ouderen hebben meer kans dan jongeren en vrouwen meer dan mannen

Invloed op iemands levenplas

Incontinentie heeft vaak een grote invloed op iemands leven en levensvreugde. Mensen die incontinent zijn, hebben vaak een verlaagd zelfbeeld.  Ze zijn bang dat anderen het ruiken of dat ze plassporen achterlaten. Vaak leidt dat tot isolatie: mensen gaan lange reizen, winkelen en visites uit de weg. Ongeveer een derde van de vrouwen met urineverlies heeft daar ook last van tijdens de seksuele activiteit. Uit schaamte stellen mensen het uit om naar de dokter of apotheek te gaan.

Behandeling van incontinentie bij ouderen

De laatste jaren heeft de behandeling van incontinentie een grote vooruitgang geboekt. Een juiste diagnose en behandeling lossen nu reeds in 75 tot 85% van de gevallen incontinentie definitief op. Daarom neemt u het best zo snel mogelijk contact op met uw huisarts en informeert hem/haar hoe lang de klacht bestaat, hoe vaak het voorkomt en in welke omstandigheden.

De huisarts zal dan een lichamelijk onderzoek en een urineonderzoek doen om de precieze oorzaak en de soort incontinentie te achterhalen. Soms zijn bijkomende onderzoeken nodig. Nadien kunt u starten met een aangepaste behandeling.

Blaastraining

Wanneer u vaak op een dag naar toilet moet, kan een bekkenbodemtherapeut u tips geven om de blaas onder controle te houden. Op vaste tijdstippen plassen kan een hulpmiddel zijn. Door de tijdsspanne tussen twee urinelozingen langzaam te verlengen, verhoogt u  de blaascapaciteit en zal u een aantal keren minder moeten plassen.

Oefeningen

Heel wat incontinentieproblemen hebben te maken met verslapte bekkenbodemspieren. Het verstevigen van deze spieren aan de basis van het bekken zorgt ervoor dat ze de blaas beter ondersteunen. Een bekkenbodemtherapeut kan de oefeningen aanleren. Nadien kunt u ze zelf dagelijks thuis doen.

Geneesmiddelen

Afhankelijk van het soort incontinentie kan uw arts overwegen om geneesmiddelen voor te schrijven. Meestal zijn die slechts een onderdeel van de behandeling.

Operatie

Bij incontinentie grijpen artsen niet meer zo snel operatief in. In sommige gevallen is een operatie toch aangewezen, bijvoorbeeld om de blaas en blaashals beter te ondersteunen, bij prostaatproblemen of om een kunstmatige sluitspier in te brengen.

Hulpmiddelen

In bepaalde gevallen is een definitieve oplossing van onvrijwillig urineverlies niet mogelijk. Afhankelijk van de graad van incontinentie zijn er verschillende hulpmiddelen voor mannen en vrouwen beschikbaar. Het is belangrijk om na overleg met uw arts, apotheker, verpleegkundige of verantwoordelijke van de meditheek of thuiszorgwinkel, hulpmiddelen uit te proberen en het best geschikte hulpmiddel te kiezen.

Absorptiematerialen

Inlegluiers, broekluiers en verbanden bestaan uit drie lagen. De bovenste laag is zacht om irritatie tegen te gaan en laat de urine onmiddelijk doorlopen naar de tweede laag. Deze is opgebouwd uit een speciale stof die de urine omzet in een soort gel, waardoor één klein verband veel urine kan opvangen en de geur tegelijk verdrijft. De derde laag is van plastic en laat geen vocht door.

Meer informatie en tips kunt u vinden op

Voor meer informatie en tips klik hier

Voor het zoeken naar een zorgaanbieder voor hulp bij incontientie klik hier