Vragen? Bel uw huisarts

Kwetsbaarheid en hulpbehoevendheid bij ouderen

Wat is kwetsbaarheid bij ouderen

In de loop van het leven krijgen zowel lichaam en geest te maken met veroudering en slijtage. Door een ziekte, stress of ongelukken kunnen organen in het lichaam beschadigd worden. Vaak is er wel herstel, maar niet altijd is er volledig herstel. Het proces van veroudering begint al vroeg. Kijk maar naar de leeftijd van de winnaars bij de Olympische Spelen.

Dus mensen kunnen minder presteren dan vroeger  en uiteindelijk ook minder functioneren dan vroeger.

Iemand wordt kwetsbaarder naarmate hij op meer gebieden minder functioneert. Die gebieden zijn bijvoorbeeld: gehoor, zien, staan, geheugen, het kunnen deelnemen aan sociale activiteiten.

Doe tijdig wat aan de kwetsbaarheid

Hoe kwetsbaarder, hoe groter de kans om afhankelijk te worden en hoe groter de kans om te overlijden.

Daarom is het belangrijk om bij de eerste tekenen van kwetsbaarheid te kijken of er wat gedaan kan worden om  achteruitgang verder te voorkomen. Dit is de hoofdgedachte achter deze website.

De vragen die gesteld worden op de home pagina geven mogelijkheden om achteruitgang te stoppen.

Het meten van de kwetsbaarheid Kwetsbaar

Er is een vragenlijst ontwikkeld om mensen te screenen op kwetsbaarheid. Bij deze vragenlijst kunt u snel zien op welke punten u kwetsbaar bent. Klik hier voor de vragenlijst.

Hulp bij hulpbehoevendheid en kwetsbaarheid

Er zijn fasen in het leven waarop men voor anderen zorgt en er zijn fasen in het leven (begin en eind) waarin men zelf zorg nodig heeft.

Ieder mens heeft recht op goede zorg en op een goede behandeling!

Iemand die hulpbehoevend is, maar geen hulp zoekt, heeft kans om in een crisissituatie terecht te komen.

Daarom is het goed om te inventariseren welke hulp er nodig is. Dat kan hulp in de huishouding zijn, hulp bij lichamelijke verzorging en geestelijke hulp.

klik hier voor meer informatie.

Voorzieningen:

Voor hulp in de huishouding klik hier.

Voor hulp bij persoonlijke verzorging klik hier.

Voor psychische ondersteuning klik hier.

Voor meer informatie en tips klik hier.

Voor het zoeken van een thuiszorgorganisatie klik hier