Vragen? Bel uw huisarts

Informatie en adviezen over kwetsbaarheid:

Onderverdelingen in kwetsbaarheid

U kunt lichamelijk en/of geestelijk kwetsbaar zijn. Ziekten en problemen die het algemeen functioneren belemmeren, maken mensen kwetsbaar.

Ouderen worden in vier groepen verdeeld:

1. Vitale zelfstandige ouderen.

2. Zelfstandige grotendeels onafhankelijke ouderen die enige hulp nodig hebben.

3. Grotendeel afhankeijke ouderen die veel hulp nodig hebben.

4. Ouderen die gehele afhankelijk zijn van hulp.

 

De laatste groep mensen woont vaak in een verzorgingstehuis.

De uitdaging voor de ouderen en mantelzorgers en mensen van de gezondheidszorg is:

Voorkomen dat iemand naar een kwetsbaardere groep  gaat.

Daarom moeten problemen snel opgespoord en waar mogelijk verholpen worden.

Mogelijkheden en tevredenheid

Bij het ouder worden moeten mensen afscheid nemen van leuke activiteiten die te veel conditie of evenwicht vereisen.

Afhankelijk van iemands interesse is het moeilijk om van een activiteit afscheid te moeten nemen. Iemand die graag buiten liep in het bos, zal het moelijk vinden als hij niet meer zonder een rollator kan lopen. Iemand die van lekker eten houdt, heeft er veel last van als het kunstgebit niet goed zit. Iemand die graag muziek luistert, heeft er veel last van als hij doof wordt.

Wat vindt u belangrijk?

Op dat punt moet alles gedaan worden om het goed te krijgen.

Een zorgplan

Soms mankeert iemand zoveel dat iedereen door de bomen het bos niet meer ziet.

Dan is het zinvol een zorgplan te maken.

Stel de volgende vragen en nummer de antwoorden:

1. Welke lichamelijke problemen heeft iemand?

2. Welke problemen heeft iemand om zich te verzorgen?

3. Welke mensen zijn er om te helpen en te ondersteunen?

4. Zijn er geestelijke problemen?

5. Zijn er problemen om te communiceren? (denk aan gehoor en zicht)

 

Aan welke problemen kan wat gedaan worden?

En wie kan dat dan doen?

Bespreek met elkaar wat qua tijd en energie haalbaar is.

Welk probleem wilt u als oudere dan het eerste aanpakken?

Zo wordt de situatie weer overzichtelijk.

 

Test/meetinstrument


http://www.effectieveouderenzorg.nl/Portals/0/PDF/Toolkitnieuw/Stappenplan%20%20eenzaamheid.pdf