Vragen? Bel uw huisarts

Thuiszorgorganisaties in Hoogeveen

De meeste mensen willen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen. De thuiszorgorganisaties doen er alles aan om aan die wens tegemoet te komen.

De grootste thuiszorgorganisaties in Hoogeveen zijn;

Icare

tel 0900-8833
Voor meer informatie klik hier

De Zorgzaak

Duymaer van Twistweg 8
Hoogeveen
Tel (0528) 341965
Voor meer informatie klik hier

Buurtzorg

tel 0900 6906909
Voor meer informatie klik hier

Beter Thuis Wonen

Kortewijkstraat 81
7906 BS Hoogeveen
tel (0528) 341162
Voor meer informatie klik hier

 

Zorg vanuit verzorgingstehuizen en verpleeghuis

Soms moet iemand dusdanig herstellen na een ziekte of operatie dat het even niet lukt om thuis te zijn. Dan kan u kortdurend opgenomen worden in een verzorgingstehuis. Vooruitkijkend moet men soms tot de conclusie komen dat het goed is om naar een verzorgingstehuis te verhuizen.

De casemanagers van deze huizen gaan u dan helpen. Zij komen bij u thuis langs om te zien hoe uw situatie is. Zij helpen u met formulieren. Zij kunnen ook thuiszorg regelen vanuit hun organisatie.

 

Jannes van der Sleedenhuis, lokaties Eisenhowerstraat, De Meteoor, De Vecht, Wolfsbos

Eisenhowerstraat 10
Hoogeveen
tel (0528) 266944
Voor meer informatie klik hier

Herstelhotel

Eisenhowerstraat 10
Hoogeveen
tel (0528) 200400
Voor meer informatie klik hier

Woon- en Zorgcentrum De Westerkim

Bosboomstraat 26
Hoogeveen
tel (0528) 264038
Voor meer informatie klik hier

Woonzorgcentrum Olden Kinholt

Kemperstraat 2
Hoogeveen
tel (0528) 263288
Voor meer informatie klik hier

Advies-en behandelcentrum Weidesteyn

Dr.G.H.Amshoffweg 4
Hoogeveen
tel (0528) 286111
Voor meer informatie klik hier

Andere organisaties vindt u op de sociale kaart: klik hier