Vragen? Bel uw huisarts

Emailen met de huisarts en andere zorgverleners: het EGPO

Bij toenemende kwetsbaarheid en ziekte zijn er veel hulpverleners en mantelzorgers bij een patiënt betrokken.

De zorg is het beste als er goed met elkaar overlegd wordt.  Maar door wisselende werktijden en bezigheden valt het niet altijd mee elkaar telefonisch te bereiken.

Daarom is er nu een digitale oplossing om goed met elkaar te overleggen.

Deze digitale applicatie heet EGPO. En staat voor Electronisch gestructureerd patientenoverleg. .

In het EGPO kan beveiligd worden ge-emaild, zorgplannen opgesteld en kern- en belevingswaarden worden vastgelegd. Ook kunnen glucose- en bloeddrukmetingen en foto’s van wonden verstuurd worden.

Het kernteam overlegt met elkaar. In het kernteam kunnen zitten:  de huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, apotheker.  Ook een fysiotherapeut, ergotherapeut, specialist ouderengeneeskunde of andere medisch specialist, logopedist kunnen indien nodig in het kernteam komen.

Maar het allerbelangrijkste is: u of uw kinderen of andere contactpersonen kunnen ook meedoen in het EGPO!

Kijk voor meer informatie op www.egpo.nl.