Vragen? Bel uw huisarts

Oorzaken slechthorendheid

Slechthorendheid kan op veel manieren veroorzaakt worden. Het kan erfelijk of aangeboren zijn, maar ook gaandeweg uw leven kan gehoorbeschadiging ontstaan, waardoor u minder goed hoort. Hieronder vindt u de meest voorkomende oorzaken van slechthorendheid.

Slechthorendheid door het ouder worden

Net als de rest van het lichaam slijten ook de oren bij het ouder worden. Deze zogenaamde ouderdomsslechthorendheid ontwikkelt zich vaak zo langzaam dat u daar zelf niets of nauwelijks iets van merkt. Ongemerkt gaat bijvoorbeeld de televisie steeds harder. Pas als het telefoneren lastig wordt, het volgen van gesprekken moeizamer wordt of de partner geïrriteerd raakt, gaat men hulp zoeken. Deze oorzaak van slechthorendheid is vaak erfelijk.

Slechthorend door lawaai

Slecht horen door blootstelling aan lawaai komt steeds vaker voor. Vroeger kregen vooral arbeiders hier last van. De haartjes in het binnenoor raken dan permanent beschadigd, waardoor slechthorendheid ontstaat.

Slechthorendheid is onder motorrijders geen onbekende kwaal. Door het dragen van oordopjes kunt u schade aan het gehoor voorkomen.

Slechthorendheid door de ziekte van Menière

Deze slechthorendheid veroorzakende ziekte houdt in dat het binnenoor niet goed werkt en komt bij 1 op de 1000 mensen voor. Klachten als duizelingen, oorsuizen (tinnitus) en gehoorverlies zijn het gevolg.

Oorsuizen

Veel slechthorenden hebben last van oorsuizen. Het betreft geluiden die niet in de omgeving veroorzaakt worden, maar die in iemands gehoorsysteem ontstaan. Het is in feite een storing aan het gehoor.

Behandeling en adviezen bij slechthorendheid

1. De oorzaak vinden voor vermindering van het gehoor:

De oorzaak van een verminderd gehoor kan ouderdomsdoofheid zijn. Door veel oorsmeer in het oor of door een oorontsteking kan het gehoor verder verminderen. Deze problemen kunnen gemakkelijk door de huisarts en de assistentes verholpen worden.

Als iemand al een gehoorapparaat draagt, kan een lege batterij of een verstopt slangetje een verklaring zijn voor het vermindere gehoor.

2.Adviezen voor verbetering van de communicatie:

Achtergrondgeluiden, zoals muziek, kunnen zorgen voor ruis. Bij een verminderd gehoor is het moeilijker het geluid van de spreker te onderscheiden van de achtergrondgeluiden. Dus maak het zo stil mogelijk.

Zorg dat de slechthorende het bewegen van de lippen kan zien. Door te liplezen kan iemand sneller begrijpen om welke woord het gaat.

3. Hulpmiddelen naast het gehoorapparaat:

Audiciëns verkopen niet alleen gehoorapparaten, ze zijn ook gespecialiseerd in hulpmiddelen. Er zijn systemen voor ringleidingen ontwikkeld, apparaten om het geluid van de televisie directer naar het oor te brengen, systemen om te merken dat de bel gaat, enzovoort.

Verdere informatie kunt u vinden op:

www.thuisarts.nl

www.oorsuizen.nl

www.nws.nl

www.hoorwijzer.nl