Vragen? Bel uw huisarts

Vragenlijst somberheid

Deze lijst bevat vragen waarop u met ja en nee kunt antwoorden. Het is de bedoeling dat u de vragen leest en bedenkt welk antwoord u hierop zult geven. U geeft het antwoord dat het beste weergeeft hoe u zich de afgelopen week met vandaag erbij heeft gevoeld. U streept het door u gekozen antwoord aan.

JA NEE
JA NEE
JA NEE
JA NEE
JA NEE
JA NEE
JA NEE
JA NEE
JA NEE
JA NEE
JA NEE
JA NEE
JA NEE
JA NEE
JA NEE

Antwoordsleutel:

Vraag 1 Nee
Vraag 2 Ja
Vraag 3 Ja
Vraag 4 Ja
Vraag 5 Nee
Vraag 6 Ja
Vraag 7 Nee
Vraag 8 Ja
Vraag 9 Ja
Vraag 10 Ja
Vraag 11 Nee
Vraag 12 Ja
Vraag 13 Nee
Vraag 14 Ja
Vraag 15 Ja

Voor elk antwoord dat overeenkomt met de lijst hierboven, scoort u een punt.
Interpretatie: een totaalscore van 6 of meer duidt op een mogelijke depressie

Geriatric depression scale 15
Bron: Sheikh& Yesavage, 1986