Vragen? Bel uw huisarts

Behandelingsmogelijkheden voor sombere en depressieve ouderen in Hoogeveen

De behandeling kan bestaan uit:

 

Vermindering eenzaamheid

Eenzaamheid verminderen en samen activiteiten doen.

SWW

voor meer informatie klik hier
linker kolom klik op ouderenwerk u heeft de keuze uit: samen op pad, samen sportief, dag ontmoetingen.
Algemeen telefoonnummer: (0528) 278855
Samen op pad: telefoonnummer 140528
Dag ontmoeting: telefoonnummer 140528
 

Praten

Indigo

Voor meer informatie klik hier

  1. u klikt op volwassenen hulpaanbod
  2. cursussen en trainingen
  3. hulpaanbod per klacht: kies dan somberheid/depressie. Dan ziet u aan de rechterkant het cursusaanbod. Maar u kunt nog veel meer kiezen. Er zijn ook cursussen voor rouw, piekeren, slaapstoornis, klachten na lichamelijke ziekte, overbelaste mantelzorger.

HSK

Individuele gesprekstherapie kan ook gedaan worden bij een psycholoog van HSK. Voor meer informatie klik hier

Medicijnen

Voor rust, angst of somberheid. Medicijnen worden met voorzichtigheid voorgeschreven, omdat ze vaak de rijvaardigheid beïnvloeden. Sommige medicijnen hebben tijd nodig voordat het werkzame effect zichtbaar wordt. De huisarts kan deze medicijnen voorschrijven.

Ernstige vormen van depressie

Bij ernstige vormen van depressie wordt verwezen naar de GGZ.
Voor meer informatie klik hier (dit gaat altijd via een verwijsbrief van de huisarts)