Vragen? Bel uw huisarts

Heeft u vragen over anders wonen?

Woningaanpassingen

Zorgloket - boven balk klik op zorg en welzijn - zorgloket Hoogeveen- informatie over zorg en ondersteuning

De ergotherapeut kan meekijken naar inrichting van de woning, adviseren over evt. hulpmiddelen, uitleg geven welke vergoedingen er zijn. Bemiddelen in uitproberen van diverse huiselijke elektronica:  beeldhorloge  of  zorgriem

 

Opname in verpleeghuis of verzorgingshuis

Digitaal loket Hoogeveen - boven balk klik op digitaal loket - type uw vraag

CIZ- vraag en antwoord