Vragen? Bel uw huisarts

Heeft u vragen over begeleiding en steun?

 

Voor persoonlijk contact kunt u contact opnemen met:

 

Lotgenotencontact

Alzheimer Cafe

Buurtgebouw Het OOR
van Goghlaan 7
7901 GK HOOGEVEEN
Voor meer informatie klikt u hier

 

Praktische informatie kunt u vinden op de websites:

Alzheimer Nederland

voor meer informatie kijk op Alzheimer Nederland- contact - Alzheimer Nederland in de regio

Regelhulp

voor meer informatie kijk op Regelhulp- dementie - uw vraag van A-Z

Dementie drenthe

Voor meer informatie kijk op Dementie Drenthe

Hoogeveen

Voor meer informatie kijk op Hoogeveen - boven balk klik op zorg en welzijn - maatschappelijke ondersteuning

 

Coördinatie van zorg en behandeling

CIZ

Voor meer informatie kijk op CIZ - Vraag en antwoord- ANWBZ algemeen of AWBZ aanvraag of Indicatiebesluit

Hoogeveen

Voor meer informatie kijk op Hoogeveen- boven balk klik op zorg en welzijn - zorgloket Hoogeveen - informatie over zorg en ondersteuning

SWW

Voor meer informatie kijk op SWW

- linker kolom klik op ouderenwerk - ouderenadviseur
of
 - linker kolom klik op informele zorg kies dan mantelzorgondersteuning of vrijwillige thuishulp

Dementheek

Opening Ontmoetingscentrum en Dementheek
Woensdag 27 mei 2015 is het Hoogeveense Ontmoetingscentrum en Dementheek geopend door wethouder Erik Giethoorn. Met het oplaten van ballonnen werd de wens uitgesproken dat het centrum bij mag dragen aan de informele zorg in Hoogeveen.

Met het openen van het centrum heeft Hoogeveen een voorziening gekregen voor mensen met geheugenproblemen en/of beginnende dementie en hun naasten. In het centrum kan men terecht voor ontspanning en advies. Het centrum biedt ontmoeting, ontspanning en ondersteuning.

Er zijn vrijwilligers aanwezig die de mensen terzijde willen staan. Zij kunnen ook adviezen geven om het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Hiervoor kunnen allerlei boeken, spelen en andere documentatie uit de dementheek geleend worden. Het is ook mogelijk om tussen de middag te blijven, want er kan gezamenlijk worden gegeten.

Voorlopig is het centrum geopend op iedere woensdag van 10.00 – 14.00 uur, in het Toon Hermans Huis, Hoofdstraat 1 te Hoogeveen.

Het Ontmoetingscentrum en de Dementheek zijn een initiatief van SWW in samenwerking met huisartsen en zorgpartijen in Hoogeveen, de gemeente Hoogeveen, Alzheimercafé en het Netwerk Dementie Drenthe.

 

Voor meer informatie: SWW, Madeleine van der Vlist (0528-278 855).